Judovsko pokopališče v Dolgi vasi – Zsidótemető, Hosszúfalu

Načrt ni na voljo

Naslov – Cím
Glavna ulica - Fő utca
Dolga vas - Hosszúfalu

Slovenia


Prihajajoči dogodki – Jövőbeli események

  • Ni prireditev na tej lokaciji. – Ezen a helszínen nincs esemény.